Analiza prikupljenih podataka

I FAZA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE UTVRĐIVANJE POTREBA ZA ZDRAVSTVENOM NJEGOM – II PODFAZA

REVIZIJA + INTERPRETACIJA PODATAKA + VALIDACIJA ZAKLJUČKA

1. Revizija podataka

Slika 1. Provjera i grupiranje podataka nakon prikupljanja

Primjer sređivanja i grupiranja podataka u strukturirane obrasce prema području (obrasci psihofizičkog funkcioniranja prema M. Gordon)

  • podaci: opće slabosti, malaksalosti i vrtoglavica, Morseova skala 70 bodova, nadzor prilikom ustajanja iz kreveta, osjeća iscrpljenost i smanjenu mogućnost za tjelesne i mentalne aktivnosti, koji ne prolaze nakon odmora

Tablica 1. Primjer grupiranja podataka

PODACIPODRUČJE
Morseova skala 70 bodova,opće slabosti, malaksalosti i vrtoglavicaPercepcija vlastitog zdravstvenog stanja
osjeća iscrpljenost i smanjenu mogućnost za tjelesne i mentalne aktivnosti, koji ne prolaze nakon odmoraSamopercepcija
potreban nadzor prilikom ustajanja iz krevetaAktivnost

Tablica 2. Grupiranje istog podatka s obzirom na različite kriterije

Hematomi u području gležnjeva i stopala, gornjih ekstremitetaVr za oštećenje kože
Hematomi u području gležnjeva i stopala, gornjih ekstremiteta, sluznica usne šupljine crvena i bolna, prekrivena sitnim crvenim točkastim osipom, navodi otežano i bolno gutanjeVr za smanjen unos hrane
Hematomi u području gležnjeva i stopala, gornjih ekstremiteta, Morseova skala 70 bodovaVr za pad

2. Interpretacija podataka

Slika 2. Interpretacija podataka

Tablica 3. Interpretacija grupiranih činjenica

PODACIPROBLEM
Morseova skala 70 bodova,opće slabosti, malaksalosti i vrtoglavicaVR za pad
osjeća iscrpljenost i smanjenu mogućnost za tjelesne i mentalne aktivnosti, koji ne prolaze nakon odmoraUmor
potreban nadzor prilikom ustajanja iz krevetaSMBS

Tablica 4. Isti podatak u različitom kontekstu upućuje na različit problem

Pacijent dijabetičar, ITM 32 kg/m2 , konzumira prehranu bogatu ugljikohidratima Neupućenost u dijabetičku dijetu
Pacijent dijabetičar, ITM 32 kg/m2 , konzumira prehranu bogatu ugljikohidratima, daje točne odgovore o zabranjenim namirnicama u dijabetičkoj dijetiNepridržavanje zdravstvenih preporuka

Tablica 5. Isti podatak u različitom kontekstu upućuje na različite uzroke

Morseova skala 70 bodova,opće slabosti, malaksalosti i vrtoglavicaVr za pad u/s opće slabosti, malaksalosti i vrtoglavica
Morseova skala 70 bodova, osjeća iscrpljenost i smanjenu mogućnost za tjelesne i mentalne aktivnosti, koji ne prolaze nakon odmoraVr za pad u/s umora
Morseova skala 70 bodova, smanjeno pokretan, hemiparezaVr za pad u/s smanjene pokretljivosti 2° hemipareza
Slika 3. Prikupljanje i interpretacija podataka

ZADATAK

induktivno rezoniranje OD POJEDINAČNO PREMA OPĆEM

Analizirajte navedene podatke te definirajte vjerojatne i konačne potencijalne i aktualne probleme u zdravstvenoj njezi

PodaciVjerojatne dijagnozeKonačne dijagnoze
Pacijent nepokretan, Mdg. Moždani udar (1. padatak) Pacijent nepokretan, Mdg. Moždani udar  Norton skala 5 bodova (1. + 2. podatak)      
Pacijent nepokretan, Mdg. Moždani udar, Norton skala 5 bodova, žali se na bol u trtici  (1., 2. i 3. podatak) Pacijent nepokretan, Mdg. Moždani udar, Norton skala 5 bodova žali se na bol u trtici, prisutno crvenilo u sakralnom području (1., 2., 3. i 4 podatak)            

ZADATAK

deduktivno rezoniranje OD OPĆEG PREMA POJEDINAČNOM

  1. Na primjeru problema UMOR  napišite:
  2. označite koordinatni sustav aktualni (A) ili potencijalni  (P) problem, odnosno konačni (K) ili vjerojatni  (V)
  3. navedite nazive za pojedine vrste problema i
  4. koji su vam podatci potrebni za definiranje vrste problema  UMOR u procesu zdravstvene njege

uvrstite navedene skupine podataka i vrste problema u odgovarajući prostor koordinatnog sustava ovisno o tome upućuju li na aktualni (A) ili potencijalni  (P) problem, odnosno konačni (K) ili vjerojatni  (V) (1 bod)

* pomoć možete potražite u dokumentu

Studenti

pokušajte riještiti sestrinske preoblem: BOL, UMOR, SMBS, SMANJEN/POVEĆAN UNOS HRANE, OPSTIPACIJA, NEUPUĆENOST, PRETILOST/POTHRANJENOST primjenom induktivnog i deduktivnog rezoniranja

3. Validacija zaključaka

  • kontrola prethodno učinjenog,
  • sastoji se u provjeri točnosti zaključka interpretacije
Slika 4. Što se provjerava validacijom?

Tablica 6. Primjer validacije

ValidacijaPrimjer
Raspolaže li optimalnim brojem za utvrđivanje dijagnoze?Index tjelesne mase (ITM)  22,49 kg/m2, sluznice usne šupljine i ždrijela crvena i bolna, prekrivena sitnim crvenim točkastim osipom, navodi otežano i bolno gutanje, Do pojave simptoma konzumirala tri obroka dnevno, energetske vrijednosti 1800 kcal normalne konzistencije hrane, dnevno unosila tekućine 1500 ml (vodu). Pacijentica navodi da od pojave simptoma bolesti zbog straha od krvarenja u desni i usnu šupljinu i otežanog gutanja pojede pola obroka, dnevna energetska vrijednost konzumirane hrane 1200 kcal, izjavljuje “teško mi je progutati čak i vodu”.
Odražavaju li prikupljeni podaci holistički pristup i prihvaćeni model zdravstvene njege?Teorija V. Henderson – sestrinski problem proizlazi iz osnovnih ljudskih potreba i prikupljeni podaci odražavaju holistički pristup
Je li problem iz područja zdravstvene njege?Smanjen unos hrane u/s otežanog gutanja 2° stomatitis šso dnevnim unosom 700 kcal
Osnovna ljudska potreba: unos hrane i tekućine
Je li hipotetski problem utemeljen na znanju i kliničkom iskustvu? Na temelju vodećih obilježa utvrđen problem, iz uzroka problema moguće planirati intervencije poštujući osobine intervencija
Slika 5. Kakva validacija može biti?

4. Moguće pogreške pri analizi

Slika 6. Pogreške pri analizi

Tablica 7. Primjer pogreške pri analizi podataka vs izvori pogrešaka

Pogreške pri analizi Podaci Primjer pogreške Ispravno
neprepoznavanje
prisutnog problema
Razlog prijema zamućen vid, nepoznata okolina bolnice Ne prepoznavanje problema Vr za pad Prisutan problem
Vr za pad
proglašavanjem
problema ono što nije
ordinirano strogo mirovanjeSmanjena pokretljivost Smanjena pokretljivost u situacijama: izravna pomoć pri kretanju, podučavanje o ortopedskim pomagalima i osiguranje uvjeta koji doprinose višem stupnju pokretljivosti
Prisutan problem: Visok rizik za komplikacije smanjene pokretnosti
pogrešnim
definiranjem
problema
ITM 35 kg/m2
unosi 3000 kcal,
smanjena aktivnost
Povećan unos hrane u/s smanjene aktivnosti šso ITM 35 kg/m2 Pretilost u/s povećanog unosa hrane, smanjene aktivnosti šso ITM -om 35 kg/m2
ITM vodeće obilježje Pretilosti
Izvori pogrešakaPodaciPrimjer pogreške
analiza na osnovi premalog broja podatakapacijentica izjavljuje“teško mi je progutati čak i vodu”, navodi otežano i bolno gutanje, osjeća žeđ Dehidracija nedostaje podatak vodeće obilježja Dehidracije – suhe sluznice, smanjen turgor kože
podatak osjeća žeđ – Moguća dehidracija
pogrešna interpretacijasuha, tvrda stolica, rjeđe od dva puta tjedno Opstipacijavodeće obilježje Opstipacije izostanak stolice 5 dana (Cilj. Pacijent će danas imati stolicu)
suha, tvrda stolica, rjeđe od dva puta tjedno vodeće obilježje Konstipacije (Cilj: tijekom hospitalizacije pacijent će imati stolicu svaki II dan)
analiza pogrešno povezanih podatakarazlog prijema Mdg. Anemia, tahikardija, dispneja, osjeća iscrpljenost i smanjenu mogućnost za tjelesne i mentalne aktivnosti, koji ne prolaze nakon odmora Smanjeno podnošenje naporaSPN primjereno u pacijenata u kojih se može i smije raditi na poboljšanju izdržljivosti i uključivanja u svakodnevne aktivnosti. Anemičan pacijent intervencije usmjerene na podnošenje trenutnog stanja
ispravno formulirati sestrinski problem Umor
isključiva usmjerenost na sadašnje stanje Morseova skala 55 bodova, sjeća slabost i umor, nema snage za dnevne aktivnosti SMBS (osobna higijena 4o)Nije potrebno obavljati sve aktivnosti umjesto pacijenta, uz nadzor i prilagodbu intervencija pacijent može sudjelovati u obavljanju osobne higijene u skladu s vlastitim mogućnostima i istovremeno osigurati prevenciju pada
isključiva usmjerenost na jedan problemsmanjen unos hrane intervencije nisu prilagođene vjerskim zahtjevima Prilikom rješavanja jednog problema treba voditi brigu o holističkom pristupu u zbrinjavanju pacijenta
Prihvaćanje prve hipoteze Pacijent konzumira hranu bogatu ugljikohidratima, smanjeno aktivan, Mdg. Dijabetes melitusNeupućenost Prikupljanjem novih podataka možemo utvrditi da je pacijent upućen u propisanu dijetu ali nije motiviran za provođenje zdravstvenih preporuka