Provođenje zdravstvene njege

III FAZA PROCES ZDRAVSTVENE NJEGE

Slika 1. Provođenje zdravstvene njege
Slika 2. Modeli organizacije zdravstvene njege