O nama

Riječ studentica

Od spremanja za ispit do internetske stranice

Spremajući ispit, došle smo na ideju stvaranja stranice. Kako je kolegij opsežan, tako smo htjele napraviti nešto što bi nam olakšalo učenje, ali i nešto što bi moglo ostati iza nas za nove generacije i studente koji se s Procesom zdravstvene njege tek moraju susresti. Budući da živimo u dobu modernih tehnologija, ovakav je način učenja lako dostupan i pristupačan svima.

Posebna zahvala mentorici i voditeljici preddiplomskog stručnog studija sestrinstva u Puli Dijani Majstorović, mag.med.techn., v. pred. koja je pružila veliku pomoć i podršku u realizaciji naše ideje.

Katarina Vuk, studentica II godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet

Završila sam srednju medicinsku školu u Pakracu; smjer medicinska sestra/tehničar opće njege. Demonstrator sam na kolegiju Proces zdravstvene njege. Glavni cilj projekta bio je učiniti nešto što bi pomoglo ostalim studentima u savladavanju sadržaja kolegija Proces zdravstvene njege. Nadam se da će cilj biti ostvaren.

Lorena Dukmenić, studentica II godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet

Završila sam srednju medicinsku školu u Osijeku. Potaknuta željom da naučim nešto novo i pomognem sljedećim generacijama, odlučila sam uz svoje kolegice raditi na web stranici koja bi mogla pomoći svim studentima sestrinstva u što boljem razumijevanju procesa zdravstvene njege. Uz puno truda i sve ostale obveze na fakultetu, proces nastajanja stranice donio mi je jedno novo iskustvo.

Tatjana Jurić, studentica II godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet

Završila sam srednju medicinsku školu u Pakracu. Uz kolegice Katarinu, Kristinu i Lorenu, bila sam potaknuta željom za motiviranjem studenata sestrinstva kako bi na što jednostavniji način razumjeli Proces zdravstvene njege. Uz studentske obveze i rad na stranici, našlo se ponešto slobodnog vremena koje rado provodim čitajući knjige.

Kristina Mik, studentica II godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet

Završila sam srednju medicinsku školu u Pakracu. Oduvijek sam voljela provoditi vrijeme sa starijim osobama te je to bio i jedan od razloga za odabir studija sestrinstva. Ovaj projekt je proizašao iz želje za što lakšim i zanimljivijim načinom prikaza i učenja procesa zdravstvene njege, dostupnim za sve studente.

Urednica

Dijana Majstorović, v.pred. https://mfpu.unipu.hr/mfpu/dijana.majstorovic