Dijagnoza u procesu zdravstvene njege

I FAZA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE UTVRĐIVANJE POTREBA ZA ZDRAVSTVENOM NJEGOM – III PODFAZA

Dijagnoza u procesu zdravstvene njege:

 1. olakšava komunikaciju
 2. definira sestrinsku praksu (sadržaje rada)
 3. potiče dokumentiranje zdravstvene njege

Sestrinske dijagnoze – određuje prvostupnica sestrinstva temeljem ispunjene
dokumentacije

Upute za primjenu sestrinske dokumentacije u bolničkim zdravstvenim ustanovama, 2011

1. Povijesni pregled

Slika 1. Autorice sestrinskih dijagnoza kroz povijest

2. Definiranje dijagnoze u procesu zdravstvene njege

Različiti autori – različite definicije dijagnoze u procesu zdravstvene njege, jedna od definicija

“Dijagnozu koju postavlja viša medicinska opis je aktualnog ili potencijalnog zdravstvenog problema koji su medicinske sestre s obzirom na edukaciju i iskustvo sposobne i ovlaštene tretirati” Gordon, 1976. (u Fučkar, 1995. Proces zdravstvene njege)

Slika 2. Obilježja sestrinskih dijagnoza
Slika 3. Važno o sestrinskoj dijagnozi

3. Dijelovi i sadržaj sestrinskih dijagnoza

Dijagnoze u zdravstvenoj njezi mogu se formulirati po modelu:

 • PES / PUS (problem – etilogija / uzrok – simptom): aktualni problemi / aktualne sestrinske dijagnoze
  • PROBLEM: opis aktualnog (primjer: Umor) ili potencijalnog problema (primjer: Visok rizik za umor)
  • ETILOLOGIJA: činitelji koji utječu na razvoj problema (primjer: opća slabost)
  • SIMPTOMI ili definirajuća obilježja pokazatelji na temelju kojih se procjenjuje prisutnost odeđenog problema (primjer: osjećajem iscrpljenosti i smanjene mogućnosti za tjelesne i mentalne aktivnosti, koji ne prolaze nakon odmora)

Primjer PES modela: Smanjena mogućnosti brige za sebe (osobna higijena 2°) u/s smanjenog podnošenja napora 2°dugotrajno mirovanje šso nemogućnošću samostalnog odlaska do toaleta

 • PROBLEM (I dio dijagnoze): Smanjena mogućnosti brige za sebe (osobna higijena 2°)
 • ETIOLOGIJA ili UZROK (II dio dijagnoze): smanjeno podnošenje napora 2°dugotrajno mirovanje
 • SIMPTOM ILI VODEĆE OBILJEŽJE (III dio dijagnoze):nemogućnošću samostalnog odlaska do toaleta

PE / PU (problem – etilogija / uzrok): potencijalni problemi / potencijalne sestrinske dijagnoze

 • u formulaciji PE modela NE PISATI TREĆI DIO SESTRINSKE DIJAGNOZE (SIMPTOM)
Slika 5. PE model

Primjer PE modela: Visok rizik za smanjenu mogućnost brige za sebe (osobna higijena) u/s smanjenog podnošenja napora 2°dugotrajno mirovanje

 • PROBLEM: Visok rizik za smanjenu mogućnost brige za sebe (osobna higijena)
 • UZROK: smanjeno podnošenje napora 2° dugotrajno mirovanje
 • SIMPTOM: /
Slika 6. Dijelovi sestrinske dijagnoze

Problem (I. dio) sestrinske dijagnoze proizlazi iz 14 osnovnih ljudskih potreba

Tablica 1. 14 ljudskih potreba vs sestrinski problem

Osnovne ljudske potrebe Sestrinski problem

disanjeVr za smanjenu prohodnost dišnih puteva
unos hrane i tekućineDehidracija; Pretilost; Pothranjenost;
Smanjen unos hrane; Povećan unos hrane
eliminacija otpadnih tvari Vr za opstipaciju, Konstipacija, Inkontinencija
kretanje i zauzimanje odgovarajućih
položaja tijela
SPN, SMBS, Vr za komplikacije smanjene pokretljivosti
odmor i spavanje Umor, Nesanica
odijevanjeSMBS (odijevanje i dotjerivanje)
održavanje normalne temperatureHipertermija, Hipotermija
održavanje osobne higijene SMBS (osobna higijena)
izbjegavanje štetnih utjecaja okoline Vr za pad, Vr za ozljede
komunikacija s drugim ljudimaOstećena verbalna komunikacija, Socijalna izolacija
vjerske potrebe Poremećaj religioznosti
obavljanje svrsishodnog radaBespomoćnost
rekreacijaSPN
učenje- istraživanje i zadovoljavanje
znatiželje
Neupućenost
*mogućnost: isti problem = više osnovnih ljudskih potreba ili više problema = jedna osnovna ljudska potreba

Tablica 2. Uzroci (II dio dijagnoze) u sestrinskoj dijagnozi

UZROKPRIMJERPRIMJER SESTRINSKE DIJAGNOZE (P + U)
okolinski činitelji buka, vrućina, hladnoća, nepoznata okolina, neugodan mirisNeučinkovito sučeljavanje u/s nepoznate okoline
fiziološkibol, hipersekrecija, svrbež, vrtoglavica, tremor, gubitak apetita Vr za pad u/s vrtoglavice
emocionalni tjeskoba, strahNesanica u/s straha
kognitivnineupućenost Strah u/s neupućenosti
sociokulturalniizostanak socijalne potpore Bespomoćnost u/s nedovoljne socijalne podrške

*PAŽNJA U ODREĐENIM SITUACIJAMA PROBLEM MOŽE BITI I UZROK I OBRNUTO

Primjer:

 • Neupućenost u antikoagulantnu terapiju u/s nedostatka specifičnog iskustva 2o FA šso netočnim odgovorima na postavljena pitanja
 • Strah u/s neupućenosti u dijagnostičku pretragu 2o gastroskopija šso izjavom pacijentice “bojim se kako ću izdržati pretragu”

Tablica 3. Simptomi (III dio sestrinske dijagnoze) u sestrinskoj dijagnozi

SIMPTOM / VODEĆE OBILJEŽJE (III dio dijagnoze) PROBLEM DIJAGNOZA
dnevni unos 700 kcal Poremećaj prehrane: SMANJEN UNOS HRANEPoremećaj prehrane: Smanjen unos hrane u/s otežanog gutanja 2o stomatitis šso dnevnim unosom 700 kcal
pacijent bol procjenjuje s 4 na VAS 0 – 4 BOL Bol u/s usporene cirkulacije 2o duboka venska tromboza šso pacijentovom procjenom boli s 4 na VAS 0 – 4
pacijent se budi više puta kroz noć NESANICANesanica u/s svrbeža 2o hiperfosfatemija šso buđenjem više puta kroz noć
ITM 35 kg/m2PRETILOSTPretilost u/s povećanog unosa hrane 2o povećan apetit šso ITM 35 kg/m2
pacijent ne može samostalno otvoriti pakovanje hrane SMBS (osobna higijena 2o)SMBS (osobna higijena 2o) u/s hemipareze, tremora 2o ICV šso nemogućnošću otvaranja pakovanja hrane
pacijentica trenutno osjeća iscrpljenost i smanjenu mogućnost za tjelesne i mentalne aktivnosti, koji ne prolaze nakon odmoraUMOR Umor u/s opće slabosti 2o kemoterapija šso osjećajem iscrpljenosti i smanjene mogućnosti za tjelesne i mentalne aktivnosti, koji ne prolaze nakon odmora
bradikardija, bradipneja, pad sistoličkog krvnog tlaka SPN SPN u/s dugotrajnog mirovanja 2o operativni zahvat šso bradikardijom, tahikardijom, padom sistoličkog krvnog tlaka
izostanak stolice 5 dana OPSTIPACIJAOpstipacija u/s zatomljavanja podražaja na defekaciju 2o hospitalizacija šso izostankom stolice 5 dana
sluznica usne šupljine suha, turgor kože smanjen DEHIDRACIJADehidracija u/s smanjenog unosa tekućine 2o febrilitet šso suhom sluznicom usne šupljine, smanjenim turgorom kože
crvenilo kože sakralnog područja DEKUBITUS 1oDekubitus 1o u/s smanjene pokretljivosti 2o hemiplegija šso crvenilom sakralnog područja
tvrda, suha stolica, defekacija rjeđe od dva puta tjedno KONSTIPACIJAKonstipacija u/s usporene peristaltike 2o nepokretnosti šso tvrdom, suhom stolicom, defekacija rjeđe od dva puta tjedno

*PAŽNJA: bez vodećeg obilježja ili simptoma ne možemo postaviti aktualnu dijagnozu

 • Primjer: ukoliko raspolažemo podacima: pacijentica izjavljuje “teško mi je progutati čak i vodu”, navodi otežano i bolno gutanje, osjeća žeđ
 • ne možemo formulirati dijagnozu Dehidracije jer ne raspolažemo podatkom – vodeće obilježje suhe sluznice, turgor kože smanjen. Možemo formulirati dijagnozu Moguća dehidracija u/s otežanog gutanja i nastaviti prikupljati podatke o stanju sluznice i i turgoru kože kako bi utvrdili da li postoji konačan aktualan problem Dehidracija

*PAŽNJA: Potencijalni problemi / sestrinske dijagnoze NEMA III dijela dijagnoze jer problem nije prisutan i nema obilježja kojima bi se očitovao ali prisutan je uzrok

 • Primjer: kod pacijenta nije prisutno crvenilo kože kao vodeće obilježje (simptom) i ne možemo postaviti dijagnozu DEKUBITUS 1o, ali pacijent je smanjeno pokretan što znači da postoji rizik za pojavu dekubitusa ako ne provedemo preventivne mjere i zato formuliramo potencijalnu dijagnozu Vr za dekubitus u/s smanjene pokretljivosti 2o hemiplegija

Potencijlna dijagnoza nikada NE može biti:

 • VR za dekubitusa u/s smanjene pokretljivosti 2o hemiplegija šso crvenilom sakralnog područja
Slika 7. Iz problema proizlaze ciljevi iz ciljeva evaluacija

Primjer:

 • Problem: Visok rizik za pad
 • Cilj: Tijekom hospitalizacije pacijent neće pasti
 • Evaluacija: Tijekom hospitalizacije pacijent nije pao
Slika 8. Iz uzroka proizlaze intervencije

Primjer:

Poremećaj prehrane: Smanjen unos hrane u/s otežanog gutanja 2° stomatitis šso dnevnim unosom 700 kcal

 • Uzrok: otežano gutanje 2° stomatitis
 • Intervencije: 1. Medicinska sestra će osigurati 1800 kcal, 6 kašastih obroka (08:00; 12;00 18:00 po 500 kcal) i (10:00; 16:00; 20:00 po 100 kcal) na tacni u bolesničkoj sobi

3.2. Vrste problema u procesu zdravstvene njege

Slika 9. Vrste problema

*PAŽNJA:

 • DVA KONAČNA PROBLEMA/ SESTRINSKE DIJAGNOZE
  • KONAČNA POTENCIJALNI (Primjer: Vr za umor)
  • KONAČNA AKTUALNI (Primjer: Umor)
 • DVA VJEROJATNA PROBLEMA/SESTRINSKE DIJAGNOZE
  • KONAČNA POTENCIJALNI (Primjer: Moguć Vr za umor)
  • KONAČNA VJEROJATNI (Primjer: Moguć Umor)

4. Upute za formuliranje dijagnoza u procesu zdravstvene njege

Tablica 2. Upute za formuliranje dijagnoza u procesu zdravstvene njege

PRAVILONEISPRAVNOISPRAVNO
I dio PROBLEM
II dio ETILOGIJA ili UZROK
Smanjeno podnošenje napora (SPN) u/s smanjene mogućnosti brige za sebe (SMBS) Smanjena mogućnosti brige za sebe (osobna higijena 2°) u/s smanjenog podnošenja napora šso nemogućnošću samostalnog odlaska do toaleta
Prvi i drugi dio tvrdnje povezuje se s sintagmom „u svezi s“ (kratica u/s), a ne “zbog“, „jer“ ili „uzrokovano je“. Nesanica zbog otežanog gutanjaNesanica u/s otežanog gutanja šso buđenjem više puta kroz noć
Problem treba formulirati u terminima stanja pacijenta, a ne u terminima potreba za zdravstvenom njegom. Demonstrirati samopregled dojki Neupućenost u samopregled dojki u/s nedostatka specifičnog iskustva šso izjavom pacijentice “Ne znam demonstrirati samopregled dojki”
Drugi dio dijagnostičke tvrdnje mora se odnositi na činitelje koji su doprinijeli nastanku problema, a ne smiju opisivati nečije propuste ili nemar.Dekubitus u/s loše obavljene osobne higijenaDekubitus 1° u/s propisanog mirovanja šso crvenilom sakralnog područja
Tvrdnja ne bi trebala sadržavati osudu ili neki drugi oblik negativne ocjene pacijenta odnosno njegove obitelji. Izbjegavati riječi: loš, nezdrav, neodgovoran, neozbiljan.Pretilost u/s nezdravog načina životaPretilost u/s povećanog unosa hrane šso ITM 35 kg/m2
Prvi i drugi dio tvrdnje ne smije značiti isto.Neupućenost u primjenu antikoagulantne terapije u/s nedostataka znanjaNeupućenost u primjenu antikoagulantne terapije u/s nedostatka specifičnog iskustva šso netočnim odgovorima na pitanja
Drugi dio dijagnoze, koji obuhvaća opis činitelja u nastanku problema, mora biti napisan što preciznije kako bi bio dobar vodič pri odabiru intervencija.Smanjeno podnošenje napora u/s medicinske dijagnozeSmanjeno podnošenje napora u/s dugotrajnog mirovanja šso dispnejom, bradikardijom, padom sistoličkog krvnog tlaka
Jedna dijagnoza opisuje samo jedan problem.Bespomoćnost i Neučinkovito sučeljavanje Bespomoćnost u/s neupućenosti u zdravstveno stanje šso izjavom pacijentice “donose odluke a da me ništa ne pitaju”
Prvi dio dijagnoze ne smije opisivati dva problema ni u situacijama kad su oba uzrokovana istim činiteljima.Bespomoćnost i Neučinkovito sučeljavanje u/s neupućenosti u zdravstveno stanje 1. Bespomoćnost u/s neupućenosti u zdravstveno stanje šso izjavom pacijentice “donose odluke a da me ništa ne pitaju”
2. Neučinkovito sučeljavanje u/s neupućenosti u zdravstveno stanje šso izjavom pacijenta “osjećam napetost, ne mogu se nositi s problemima, možete li mi pomoći”
Ako je na nastanak jednog problema utjecalo više činitelja, treba ih navesti u jednoj tvrdnji.Vr za opstipaciju u/s smanjenog unosa hrane
Vr za opstipaciju u/s sedetarnog načina života
Vr za opstipaciju u/s smanjenog unosa tekućine, sedetarnog načina života
Ako postoji više etioloških činitelja koji su u međusobnom uzročno – posljedičnom odnosu, upotrebljava se riječ „sekundarno“ ili oznaka „2°“.Dehidracija u/s smanjenog unosa tekućine zbog febriliteta Dehidracija u/s smanjenog unosa tekućine 2° febriliteta šso suhim sluznicama, smanjenim turgorom kože
Iz formulacije dijagnoze mora se razabrati radi li se o aktualnom ili potencijalnom problemu.Aktualni problem: VR za umor
Potencijalni: UMOR
Aktualni: Umor
Potencijalni: VR za umor

5. Medicinska dijagnoza vs dijagnoza u procesu zdravstvene njege

Slika 10. Medicinska i sestrinska dijagnoza

Tablica 3. medicinska dijagnoza vs dijagnoza u zdravstvenoj njezi

Medicinska dijagnozaDijagnoza u zdravstvenoj njezi
Fibrilacija atrija (FA)Neupućenost u primjenu antikoagulantne terapije u/s nedostatka specifičnog iskustva 2° FA šso netočnim odgovorima na pitanja
HiponatrijemijaVr za pad u/s poremećaja svijesti 2° hiponatrijemija
HiperfosfatemijaVr za oštećenje kože u/s svrbeža 2° hiperfosfatemija
HipernatrijemijaDehidracija u/s smanjenog unosa tekućine, povraćanja 2° hipernatrijemija šso suhim sluznicama, smanjenim turgorom kože
HipomagnezijemijaSMBS (hranjenje 2°) u/s tremora 2° hipomagnezijemija nemogućnošću pacijenta da otvori pakovanje hrane
Leukemija Umor u/s opće slabosti, malaksalosti 2° leukemija šso osjećajem iscrpljenosti i smanjenom mogućnosti za tjelesne i mentalne aktivnosti, koji ne prolaze nakon odmora

Tablica 4. Plan zdravstvene njege

N.N, ODJEL HEMATOLOGIJA
PODACI (AnamnezaSESTRINSKA DIJAGNOZA CILJINTERVENCIJE EVALUACIJA
Mdg. D 69.6 Trombocitopenija Dnevni unos 700 kcal/24sata; ranije unosio 1800 Kcal/24 sata; otežano guta, stomatitis, voli piti voćne kašice, jogurte, pije voćne sokove i čajeve, voli piti vodu  Smanjen unos hrane u/s otežanog gutanja 2° stomatitis šso dnevnim unosom 700 kcal  

Zadaci:

*jedan li više odgovora točnih

 1. Na temelju podataka dehidriran, nepokretan, redovito uzimao čaj za stolicu, jede hranu s . malo celuloze definirajte vjerojatnu dijagnozu u procesu zdravstvene njege?

a) Moguć visok rizik za opstipaciju

b) Visok rizik za opstipaciju

c) Moguća opstipacija

d) Opstipacija

2. Koja od navedenih tvrdnji je aktualni problem iz procesa zdravstvene njege?

a) Anemija

b) Visok rizik za dekubitus

c) Moguć pad

d) Neupućenost u primjenu kisik

3. U kojoj podfazi Procesa zdravstvene njege  postavljamo pitanje „Ne! U čemu je problem? Što je uzrok? Treba li prikupiti još podataka?“

a) Prikupljanje podataka

b) Analiza podataka

c) Definiranje dijagnoze

d) Definiranje cilja

4. Na temelju podataka novootkriveni Dijabetes Melitus (Šećerna bolest), vrijednost glukoze u krvi 15,0 mmol/l, pacijent pije samo zaslađeni čaj definirajte sestrinski problem?

a) M.K. Hiperglikemija

b) Visok rizik za neupućenost

c) Moguća neupućenost u dijabetičku prehranu

d) Neupućenost u dijabetičku prehranu

5. Koja od navedenih tvrdnji je konačni potencijalni problem iz procesa zdravstvene njege?

a) SPN

b) Moguć visok rizik za SPN

c) Moguć SPN

d) Visok rizik za SPN

6. Dijagnoza u procesu zdravstvene njege može biti:

a) Pothranjenost u svezi sa smanjenim unosom hranom°disfagija šso unosom 700kcal/dan

b) Pretilost u svezi s prekomjernim unosom hrane 2°DM šso ITM 32 kg/m2

c) Tjeskoba i hipoventilacija u svezi s bolom 2° KOBP šso izjavom pacijenta “osjećam se tužno“

d) Neupućenost u primjenu inzulina pen štrcaljkom u/s nedostatka specifičnog iskustva 2°DM šso nepravilno primjena pen štrcaljke

7. Navedite koje/a pravilo/a je/su prekršeno/a pri formulaciji navedene sestrinske dijagnoze i ispravno formulirajte sestrinsku dijagnozu

Smanjena pokretljivost u/s smanjene mogućnosti brige o sebi

Neadekvatna prehrana u/s neadekvatnog unosa

Smanjeno podnošenje napora u/s smanjenom mogućnosti brige za sebe

Otežano gutanje u/s moždanim udarom šso kašastom prehranom

SMBS (osobna higijene 3°) u/s novonastale bolesti 2°CVI šso poremećajem svijesti

Konstipacija u/s neredovite, tvrde i suhe stolice

SMBS (hranjenje 3°) u/s smanjene pokretljivosti šso općom slabosti i malaksalosti