Evaluacija

IV FAZA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE

Slika 1. Evaluacija u procesu zdravstvene njege

1. Evaluacija cilja

Slika 2. Evaluacija cilja

Tablica 1. Postupci pri evaluaciji cilja

POSTUPCIKOMENTARPRIMJER
Uvid u postavljene ciljeveprovjeriti što je zapisano u planu zdravstvene njegepo završetku edukacije pacijent će biti upućen u primjenu glukometra
­          18.7.2022. pacijent će nabrojati potreban pribor za mjerenje vrijednosti šećera u krvi glukometrom
­          19.7.2022. pacijent će  demonstrirati namjenu pribora za mjerenje vrijednosti šećera u krvi glukometrom
­          20.7.2022. pacijent će demonstrirati primjenu glukometra
Uvid u pokazatelje postignuća cilja definira se zajedno s ciljevimarezultati usmenog ispitivanja pacijenta18.7.2022. pacijent će nabrojati potreban pribor za mjerenje vrijednosti šećera u krvi
Analiza trajno prikupljanih podatakaanaliza rezultata usmenog ispitivanja pacijenta 
Utvrđivanje aktualnog zdravstvenog stanja odnosno ponašanjaprovjeriti pacijentovo trenutno znanje (18.7.2022.) pacijent nabraja potreban pribor za mjerenje vrijednosti šećera u krvi glukometrom
Usporedba sadašnjeg stanja s predviđenimusporediti trenutno znanje s predviđenim znanjempacijent nabraja potreban pribor za mjerenje vrijednosti šećera u krvi glukmetrom što je u skladu s postavljenim ciljem
Konstatacija o postignuću ciljakonstatirati je li cilj postignut potpuno, djelomično ili nije postignutcilj postignut
Opis (ne) postignutog Trendovi reakcijeopisati što je, do koje razine postignutopacijent je u predviđenom terminu edukacije usvojiio znanja o potrebnom priboru za mjerenje vrijednosti šećera u krvi glukometrom, ujednačenom edukacijom pacijent će u predviđenom terminu demonstrirati primjenu glukometra

Tablica 2. Postupci pri evaluaciji cilja

POSTUPCIKOMENTARPRIMJER
Uvid u postavljene ciljeveprovjeriti što je zapisano u planu zdravstvene njegepo završetku edukacije (21.07.2022.) pacijent će demonstrirati postavljanje zaštitne maske
Uvid u pokazatelje postignuća cilja definira se zajedno s ciljevimaRezultati praktične provjere(21.07.2022.) pacijent će demonstrirati primjenu zaštitne maske
Analiza trajno prikupljanih podatakaanaliza rezultata praktične provjere pacijenta 
Utvrđivanje aktualnog zdravstvenog stanja odnosno ponašanjaprovjeriti pacijentovo trenutno znanjepo završetku edukacije (21.07.2022.) pacijent demonstrira primjenu zaštitne maske
Usporedba sadašnjeg stanja s predviđenimusporediti trenutno znanje s predviđenim znanjempacijent pravilno demonstrira primjenu zaštitne maske što je u skladu s postavljenim ciljem
Konstatacija o postignuću ciljakonstatirati je li cilj postignut potpuno, djelomično ili nije postignutcilj postignut  
Opis (ne) postignutog Trendovi reakcijeopisati što je, do koje razine postignutopacijent je u predviđenom terminu edukacije usvojio vještine postavljanja zaštitne maske

* razlika I i IV faze procesa je u opsegu podataka (primjer: dodati!)

Tablica 3. Način evaluacije usklađen s razinom cilja

CILJISPRAVNONEISPRAVNO
Po završenoj edukaciji pacijent će prepoznati simptome i znakove COVID – 19Po završetku edukacije pacijent PREPOZNAJE znakove i simptoma COVID – 19
Primjer: primjenom slika koje prikazuju znakove i simptome COVID – 19 provjeriti prepoznavanje simptome i znakova COVIDA – 19
Po završetku edukacije pacijent OBJAŠNJAVA znakove i simptoma COVID – 19 (U cilju je navedeno samo pacijent će prepoznati simptome i znakove COVID – 19)
Primjer: usmenom provjerom pitati pacijenta objašnjenje znakova i simptoma COVID – 19
Po završenoj edukaciji pacijent će demonstrirati postavljanje zaštitne maske Po završetku edukacije pacijent DEMONSTRIRA postavljanje zaštitne maske
Primjer:
Po završetku edukacije pacijent PREPOZNAJE ispravno postavljanje zaštitne maske (U cilju piše pacijent će demonstrirati postavljanje zaštitne maske )
Tijekom hospitalizacije pacijent će spavati od 22:00 – 06:00Tijekom hospitalizacije pacijent je spavao od 22:00 – 06:00
Primjer: praćenje (bilježenje) obrasca spavanja zadana satnica praćenja
Tijekom hospitalizacije pacijent je spavao cijelu noć (U cilju piše pacijent će spavati od 22:00 – 06:00)
Primjer: vrijeme praćenja obrasca spavanja nije određeno
Slika 3. Evaluacija ciljeva koji se odnose na ponašanje
Slika 4. Uzroci kada ciljevi nisu ili su djelomično postignuti

1.1. Dijelovi evaluacijskih tvrdnji

Trajna evaluacija

 • pravodobno
  • uočavanje nedjelotvornosti planirane /provedene zdravstvene njege
  • revizija zdravstvene njege
 • stalno praćenje aspekata pacijentovog stanja na osnovi kojih se može utvrditi usklađenost promjena s definiranim ciljevima i pacijentova reakcija na provedene intervencije
Slika 5. Elementi evaluacijske tvrdnje

Tablica 4. Primjer trajne evaluacije

DATUMCILJTRAJNA EVALUACIJA
18.7.2022. Po završetku edukacije (20.7.2022.) pacijent će biti upućen u primjenu glukometra 
­         
18.7.2022. pacijent nabraja potreban pribor za mjerenje vrijednosti šećera u krvi glukometrom
19.7.2022. pacijent demonstrira namjenu pribora za mjerenje vrijednosti šećera u krvi glukometrom
20.7.2021. 
pacijent demonstrira primjenu glukometra
Slika 6. Završna evaluacija

1.1.1. Evaluacija složenih ciljeva

Složene (opće) ciljeve treba raščlaniti na jednostavne specifične ciljeve kako bi se osigurala valjana evaluacija.

Slika 7. Posljednja faza procesa zdravstvene njege

2. Evaluacija plana

 • ponovna primjena procesa zdravstvene njege
 • svrha pravodobna revizija usmjerena poboljšanju kvalitete zdravstvene njege ako postojeća ne zadovoljava i usklađivanje s promijenjenim pacijentovim stanjem
Slika 8. Evaluacija plana
Slika 9. Evaluacija plana

Tablica 6. Mogući ishodi ponovne procjene

POZITIVNONEGATIVNO
ranije utvrđeni problem više ne postoji
Primjer: BOL
Cilj: Pacijent će za 30′ procijeniti bol s 0 (VAS 0 – 4)
Evaluacija: Pacijent za 30′ procjenjuje bol s 0 (VAS 0 – 4)
ranije utvrđeni problem još uvijek je prisutan
Primjer: BOL
Cilj: Pacijent će za 30′ procijeniti bol procjenjuje bol s 0 (VAS 0 – 4)
Evaluacija: Pacijent za 30′ procjenjuje bol s 3 (VAS 0 – 4)
ne postoji mogućnost ponovne pojave već riješenog problema
Primjer: Dekubitus 1°
uzrok problema otklonjen – propisano mirovanje završeno (Duboka venska tromboza)
mogućnost ponovne pojave već riješenog problema
Primjer: Dekubitus 1°
u slučaju recidiva bolesti mogućnost ponovne pojave već riješenog problema
nisu se javili novi problem
Problem Dekubitus 1° riješen; uzrok otklonjen nema novih problema
otkriveni su novi problemi
Problem Dekubitus 1° riješen; uzrok otklonjen nema novih problema
otkriven novi problem Smanjeno podnošenje napora (SPN) kao posljedica dugotrajnog mirovanja
Slika 10. Ponovno planiranje
 • pozitivan ishod pacijent je samostalan i pomoć medicinske sestre više nije potrebna
 • negativni ishoda nastavlja se primjena procesa zdravstvene njege

Tablica 7. Plan zdravstvene njege

DATUMDIJAGNOZACILJINTERVENCIJEEvaluacija
18.7.2022.Neupućenost u primjenu glukometra u/s nedostatka specifičnog iskustva 2° DM tip 1 šso izjavom pacijenta: „Kako se koristi ovaj aparat?“Po završetku edukacije pacijent će biti upućen u primjenu glukometra
18.7.2022. nabrojati će potreban pribor za mjerenje vrijednosti šećera u krvi ­          19.7.2022. demonstrirati će namjenu pribora za mjerenje vrijednosti šećera u krvi ­          20.7.2022. demonstrirati će primjenu glukometra
MS će:
1. 18.7.2022. nabrojati pribor za primjenu glukometra koristeći edukativni materijal u sobi za edukaciju od 16:00-16-30h
2. 19.7.2022. demonstrirati primjenu glukometra prema preporučenim smjernicama u sobi za edukaciju od 16:00-16.30h
3. 20.7.2022. provjeriti demonstraciju glukometra OSKI testom u sobi za edukaciju 16:00-16:30h
Cilj postignut

pacijent nabraja potreban pribor za mjerenje vrijednosti šećera u krvi 18.7.2022. Katarina Vuk, studentica

pacijent demonstrira namjenu pribora za mjerenje vrijednosti šećera u krvi
19.7.2022. Katarina Vuk, studentica

pacijent demonstrira primjenu glukometra 20.7.2022. Katarina Vuk, studentica  

Evaluacija plana: Uzrok problema u potpunosti otklonjen, utvrđen problem više ne postoji, nema recidiva, komplikacija starog niti novih problema 20.7.2022. Katarina Vuk, studentica

3. Otpusno pismo

Otpust je uvjetovan

 • razinom izlječenja
 • pacijentovim trenutnim i predviđenim potrebama za zdravstvenom njegom

Prilog 13. – Otpusno pismo zdravstvene njege (Upute za primjenu sestrinske dokumentacije u bolničkim zdravstvenim ustanovama, 2011)

Slika 11. Upute za primjenu otpusnog pisma
Slika 12. Dijelovi otpusnog pisma
Slika 13. Obrazac otpusnog pisma
Slika 14. Primjer obrasca otpusnog pisma