Sestrinski problemi, sindrom

Slika 1. Sestrinski problem – Bol

Sestrinski problem: Akutna bol

Sestrinska dijagnoza: Akutna bol u/s promjena u usnoj šupljini 2° trombocitopenija šso procjenom boli s 2 na VAS 0-4

Etiologija: Nesanica u/s boli u usnoj šupljini 2° trombocitopenija šso buđenjem više puta kroz noć

Sestrinsko medicinski problem: M.K. Akutna bol

Sindrom: Bol

Slika 2. Sestrinski problem – Neupućenost

Neupućenost kao problem (I dio dijagnoze): Neupućenost u primjenu koncentratora kisika u/s nedostatak specifičnog iskustva 2° KOBP šso izjavom pacijenta “Molim Vas možete li mi pokazati’ kao koristiti koncentrator kisika”

Neupućenost kao uzrok (II dio dijagnoze): Tjeskoba u/s neupućenosti u operativni zahvat 2° mastektomija šso izjavom pacijentice “bojim se što me što me čeka nakon operacije”

PAŽNJA: uvijek napišite u što je pacijent neupućen u prvom dijelu dijagnoze

Neispravno Neupućenos u/s antikoagulantne terapije šso davanjem netočnih odgovora na postavljena pitanja

Ispravno Neupućenost u antikoagulantnu terapiju u/s nedostatka specifičnog iskustava 2°duboka venska tromboza šso davanjem netočnih odgovora na postavljena pitanja

Slika 3. Sindrom – SMBS (hranjenje)
Slika 4. Sindrom – SMBS (osobna higijena)
Slika 5. Sindrom – SMBS (eliminacija)
Slika 5. Sindrom – SMBS (odijevanje i dotjerivanje)

PAŽNJA

Uvijek napisati stupanj potrebne pomoći /skalaSMBS/ i vodeće obilježje (III dio dijagnoze), vodeće obilježje NE može biti intervencija medicinske sestre

Neispravno: SMBS (osobna higijena) u/s smanjene pokretljivosti 2°hemipareza šso potrebna pomoć druge osobe u smislu praćenja pacijenta u kupatilo

Ispravno: SMBS (osobna higijena ) u/s smanjene pokretljivosti 2°hemipareza šso nemogućnošću samostalnog odlaska u kupatilo

Slika 6. Sestrinski problem – SPN

PAŽNJA

SPN primjereno formulirati u pacijenata u kojih se može i smije raditi na poboljšanju izdržljivosti i uključivanja u svakodnevne aktivnosti.

Slika 7. Inkontinencija urina
Slika 8. Etiologija i vodeća obilježja sestrinskog problema – Inkontinencija
Slika 9. Vrste inkontinencija
Slika 10. Stres inkontinencija
Slika 11. Refleksna inkontinencija
Slika 12. Urgentna inkontinencija
Slika 13. Funkcijska inkontinencija
Slika 14. Totalna inkontinencija

Primjer sestrinske dijagnoze

Funkcionalna inkontinencija u/s smanjene pokretljivosti 2°hemipareza šso izjavom pacijenta “ne stignem na vrijeme do toaleta pa mi  pobjegne urin”

Slika 15. Sestrinski problem – Umor

PAŽNJA

Umor pravilno formulirati kod pacijenata s medicinskom dijagnozom Leukemija, Anemija, pacijenata na citostatskoj terapiji – intervencije su usmjerene na podnošenje aktualnog stanja a ne na podizanje kondicije.